Teloz

Updates

Berean Study Bible

5 maart 2022


Er waren tot nu toe twee Engelse Bijbelvertalingen te lezen in de Teloz app, de orginele King James Version (KJV) en World English Bible (WEB). Vandaag is daar een derde vertaling aan toegevoegd; de Berean Study Bible (BSB). Deze Engelse vertaling is modern, maar getrouw aan de originele manuscripten en bronnen:

The Berean Study Bible (BSB) is a completely new English translation of the Holy Bible based on the best available manuscripts and sources. Each word is connected back to Greek or Hebrew to produce a transparent text that can be studied for its root meanings.

Meer weten over de Berean Study Bible (en andere Berean Bijbelvertalingen), kijk dan even op deze website: https://berean.bible.

Teloz 5.3.0

23 februari 2022

 • Nieuw: Parallel lezen. Verzen kunnen nu gemakkelijk vergeleken worden in meerdere vertalingen. Klik hiervoor op een vers en vervolgens op "vergelijken";
 • Nieuw: Bijbelboeken kunnen tijdens het kiezen van een tekst gesorteerd worden op alfabetische volgorde;
 • Nieuw: De leesherinnering laat nu ook de tekst van de dag zien (behalve wanneer er geen netwerk verbinding is);
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om meerdere verzen tegelijkertijd te voorzien van markeringen of bladwijzers;
 • Nieuw: Bij het lezen van vertalingen waarbij wij verplicht zijn copyright informatie te tonen, wordt nu onder aan het hoofdstuk een link naar die informatie getoond;
 • Verbetert: De maximale tekstgrootte is verhoogt naar 46 (was eerst 38);
 • Verbetert: De maximale regelafstand is verhoogt naar 2.0 (was eerst 1.5);
 • Opgelost: Hoofdstuknummers worden nu op alle telefoons helemaal weergegeven en niet langer "afgesneden";
 • Opgelost: Vooruit en achteruit bladeren door hoofdstukken werkt nu nog beter dan eerst, ook wanneer een Bijbelboek niet bij hoofdstuk 1 vers 1 begint;
 • Opgelost: Bij het kopiëren of delen van teksten worden verzen niet langer door elkaar gehaald, dit was eerder op sommige telefoons een probleem;
 • Overig: Veel kleinere verbeteringen zowel aan de zichtbare als niet zichtbare kant van de app;

BasisBijbel

20 januari 2021


Vanaf vandaag is dan ook eindelijk de BasisBijbel te lezen in de Teloz app! De BasisBijbel is uitermate geschikt voor mensen die andere vertalingen maar lastig te begrijpen vinden. De vertaling kenmerkt zich dan ook door het eenvoudige taalgebruik. De tekst van de BasisBijbel is gebaseerd op de Statenvertaling en is dus niet vertaald uit de oorspronkelijke bronteksten/talen van de Bijbel. Eigenlijk mag de BasisBijbel dan ook niet gezien worden als vertaling, het is meer (in de woorden van de auteur) "een hervertelling waarbij de oude Statenvertaling als uitgangspunt is gebruikt". Meer informatie over deze handige en mooie vertaling is te vinden op de website van Stichting BasisBijbel: stichtingbasisbijbel.nl.

Teloz 5.2.4

20 januari 2021

 • Nieuw: Tekst die, ter verduidelijking, is toegevoegd door een vertaler aan een Bijbel. Wordt nu niet alleen schuingedrukt weergegeven maar ook in een lichtere tekstkleur. Met een instelling in de voorkeuren kan deze nieuwe functionaliteit eventueel ook uitgeschakeld worden;
 • Opgelost: In sommige gevallen viel bepaalde tekstopmaak weg, in deze update is dat verholpen.

HSV 2016 & World English Bible

23 december 2020


Na heel lang wachten is het dan toch eindelijk zo ver, we hebben de bronbestanden van de Herziene Statenvertaling kunnen updaten naar de 2016 editie. Vanaf vandaag is deze versie van de HSV vertaling als update beschikbaar in de app.


Daarnaast is er ook een nieuwe Engelse vertaling toegevoegd aan Teloz, namelijk de World English Bible.


Andere vertalllingen zoals de NBG51, zijn helaas niet zomaar toe te voegen aan Teloz vanwege de strikte copyright regelgeving, er wordt hier wel aangewerkt, maar dit heeft tijd nodig.

Teloz 5.2

21 december 2020

 • Nieuw: Bladeren kan nu ook tussen Bijbelboeken, er wordt niet langer een melding getoond dat het begin of einde van een Bijbelboek is bereikt;
 • Nieuw: Gedownloade vertalingen kunnen nu ook verwijderd worden. Klik lang op een vertaling in het vertalingenscherm om deze te verwijderen;
 • Nieuw: De titel van een notitie wordt nu ook in de werkbalk weergegeven, zodat de titel bij scrollen altijd zichtbaar blijft;
 • Aangepast: De thuisscherm widgets kunnen nog wat kleiner gemaakt worden;
 • Aangepast De huidige vertaling is nu beter zichtbaar in het vertalingenscherm;
 • Aangepast: Bij het zoeken naar teksten past, het klikken op een zoekresultaat, niet direct je huidig geopende tekst aan. In plaats daarvan krijg je een voorvertoning te zien waarbij je de keuze hebt om de betrefende tekst alsnog te (volledig) te openen;
 • Opgelost: In sommige gevallen kon het voorkomen dat punten aan het einde van bijbelverzen niet weergegeven werden.

Teloz 5.1

31 juli 2020

 • Nieuw: Je kan nu swipen tussen hoofdstukken, om hier gebruik van te maken zet je deze optie aan in de voorkeuren van de app;
 • Toegevoegd: Thema die het donkere en lichte thema combineert, de content wordt licht weergegeven de navigatie is donkergekleurd;
 • Opgelost: Heb je het einde of het begin van een Bijbelboek bereikt? De melding die je daarvoor krijgt blijft nu niet meer hangen;
 • Opgelost: Verschillende taalfoutjes.